PALVELUT

Strategia

  

Prospe Group tukee yhteistyökumppaneitaan luomaan strategioita, joilla pyritään varmistamaan menestys pitkällä aikavälillä. Tämän saavuttamiseksi valittujen strategioiden täytyy kukoistaa niin hyvinä kuin huonoina aikoina.

Oli haasteena sitten pääsy uusille markkinoille tai uuden tarjoaman luominen, tai muun strategisen kysymyksen ratkaiseminen, Prospe Group auttaa mielellään.


Osaaminen

Kansainvälinen liiketoiminta

Myynti ja markkinointi

Tarjoama

Tuote- ja portfoliosuunnittelu

Organisaatiomuutos

Toimitusketju

Strategian kehittäminen

Strategian kehittäminen

Toteutus

Onnistuminen vaatii, että strategiset tavoitteet on tunnistettu ja artikuloitu selkeästi. Yrityksen täytyy lisäksi varmistaa, että toimeenpanolle on osoitettu sen vaatimat resurssit. Hyvän valmistelun jälkeen itse toimeenpano voi alkaa. Toimeenpano vaatii asiantuntevaa projektijohtajuutta, jonka turvin strategiset projektit voidaan viedä tuloksellisesti alusta loppuun.   

Osaaminen

Kanavatransformaatio

GTM -projektit

Projektijohtaminen

Tuoteportfoliohallinta

Innovaatiot

 

Strategian toimeenpano

Strategian toimeenpano

Näkemys

Strategian kehittäminen ja toimeenpano vaativat syvällistä ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön ymmärrystä. Oikea kysymyksenasettelu ja sopivan lähestymistavan tunnistaminen, löydösten analysointi, tulosten selkeä esittäminen päätöksenteon tueksi vaativat laaja-alaista asiantuntemusta.


Osaaminen

Talousanalyysi & hinnoittelu

Kuluttajat

Markkinat

Toimialat

Kilpailukenttä

Strateginen näkemys

Strateginen näkemys

Lue lisää Prospe Groupin osaamisesta oheisista esimerkeistä.